Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu tại Tỉnh Đồng NaiI. KỸ SƯ - CỬ NHÂN
- Bảo vệ thực vật
- Công nghệ chế biến lâm sản
- Công nghệ sinh học
- Du lịch sinh thái
- Kế toán
- Khoa học cây trồng
- Lâm sinh
- Quản lý đất đai
- Quản lý tài nguyên & MT
- Quản lý tài nguyên rừng
- Quản trị kinh doanh
- Thiết kế nội thất
- Thú y

II. THẠC SỸ
- Công nghệ sinh học
- Khoa học môi trường
- Kinh tế nông nghiệp
- Kỹ thuật chế biến lâm sản
- Kỹ thuật cơ khí
- Lâm học
- Mỹ thuật ứng dụng
- Quản lý đất đai
- Quản lý kinh tế
- Quản lý tài nguyên rừng
- Quản lý tài nguyên và môi trường

 

III. TIẾN SỸ
- Điều tra và quy hoạch rừng
- Kinh tế Nông nghiệp
- Kỹ thuật chế biến lâm sản
- Kỹ thuật cơ khí
- Lâm sinh
- Quản lý tài nguyên rừng

IV. CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ
- Quản lý nhà nước
- Quản lý tài nguyên môi trường
- Kế toán thuế
- Tin học chuẩn CNTT-CB, NC
- Tiếng Anh giao tiếp, A-B