Thừa ủy quyền của Bộ GD&ĐT, Phân hiệu trường ĐH Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng trường Cao đẳng Bình Phước thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Bình Phước.Năm nay, toàn tỉnh Bình Phước có 10.493 thí sinh tham gia dự thi tốt nghiệp THPT tại 27 điểm thi, với 466 phòng thi chính thức. Trong đó, Đoàn PH trường ĐHLN được phân công thực hiện nhiệm vụ tại 16 điểm thi với tổng số 45 cán bộ, giảng viên tham gia công tác kiểm tra.Nhiệm vụ của công tác kiểm tra công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT bao gồm kiểm tra hồ sơ thi, thành phần của Ban Coi thi tại Điểm thi; việc triển khai công tác phối hợp các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn khu vực coi thi; phòng làm việc của Điểm thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi, các phòng thi, các phòng phục vụ và không phục vụ thi; cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện phục vụ thi tại Điểm thi; Kiểm tra các nghiệp vụ coi thi; việc giao nhận bài thi giữa các Điểm thi và Hội đồng thi.Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, Nhà trường cũng đã có những phối hợp với địa phương và điểm thi trong công tác chuẩn bị, chủ động ứng phó với các tình huống bất thường xảy ra.Với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của Đoàn công tác PH trường ĐH Lâm nghiệp, nhiệm vụ Kiểm tra thi TN THPT năm 2021 tại tỉnh Bình Phước đã được hoàn thành xuất sắc, góp phần tạo nên thành công chung của kỳ thi tại Địa phương.