Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học, ngày 17/01/2021, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học thuộc chuyên ngành Lâm Học và Khoa học môi trường.Theo tiến độ đào tạo và thực hiện quyết định của hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp về việc thành lập hội đồng bảo vệ luận văn cao học cho 11 học viên ngành Lâm Học và 7 học viên ngày Khoa học môi trường. Tham gia hội đồng gồm các Phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về lĩnh vực Lâm Học và ngành Khoa học môi trường của các trường Đại Học Lâm nghiệp, Phân Hiệu Đại Học Lâm Nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, Trường Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh và Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Lâm Học và Khoa học môi trường tại Phân hiệu được diễn trong ngày 17/1/2021. Hội đồng chấm luận văn đợt này có sự tham gia của các giảng viên có nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực của đề tài.
 
Theo lịch được sắp xếp, các học viên lần lượt trình bày báo cáo tóm tắt nội dung luận văn của mình. Các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về nội dung cũng như hình thức cho các luận văn; nêu nhiều câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của các học viên.

Để thực hiện tốt một luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, các học viên đã dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, vận dụng các kiến thức đã học vào  việc tổng hợp số liệu, khảo sát thực tế, phân tích đề xuất các giải pháp cho các vấn đề của đề tài đưa ra. Bên cạnh đó, học viên luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các thầy, cô trực tiếp hướng dẫn; các đồng nghiệp và đơn vị nơi học viên nghiên cứu đề tài.
 
Đánh giá về các đề tài tham gia bảo vệ đợt này, các Hội đồng chấm luận văn đều nhận định các luận văn có nội dung phù hợp với chuyên ngành đào tạo, trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Kết quả nghiên cứu có nhiều đóng góp mới có thể áp dụng vào thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho công tác của chính mình.

Luận văn tốt nghiệp được xem là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên. Chúc các học viên tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp. Hi vọng rằng, với những kiến thức đã thu được trong 2 năm học, các học viên có thể áp dụng các kiến thức nghiên cứu vào thực tiễn để phục vụ tốt hơn nơi học viên đang công tác.

Một số hình ảnh tổng hợp: