Vào ngày 28/12/2020 vừa qua, Ban lãnh đạo Khoa Công nghiệp và Kiến trúc, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai đã có buổi thảo luận cùng với Đại diện Lãnh đạo Công ty XHOME Sài Gòn về nội dung hợp tác đào tạo, phát triển, xây dựng ngành Thiết kế Nội thất của Khoa.Với các nội dung hợp tác đã thống nhất, hai bên sẽ lập kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ sinh viên ngành Thiết kế Nội thất tại Khoa Công nghiệp và Kiến trúc, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai có thể tiếp cận sớm với công việc chuyên môn tại doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nâng cao khả năng thích ứng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Đại diện Công ty XHOME Sài Gòn, Ông Phùng Quốc Đức cho biết, hiện tại, nhân lực ngành Thiết kế Nội thất có thể đáp ứng yêu cầu chuyên môn sâu trên cả nước vẫn còn thiếu. Do trong quá trình học tập tại các cơ sở giáo dục đại học sinh viên chưa hoặc ít được tiếp cận thường xuyên và sâu sát với các doanh nghiệp chuyên về Thiết kế và Thi công Công trình Nội thất, dẫn đến tình trạng sinh viên sau tốt nghiệp vẫn thiếu tính kiến thức thực tế, thiếu kỹ năng làm việc nhóm, thiếu kỹ năng chuyên môn, gây khó khăn trong triển khai công việc của công ty. Công ty thường phải đào tạo lại hoặc huấn luyện thêm một thời gian thì mới có thể thực hiện được các công việc được giao.

Nhằm khắc phục vấn đề trên, Ban lãnh đạo Khoa Công nghiệp và Kiến trúc, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai đã thoả thuận hợp tác cùng Công ty XHOME Sài Gòn cho sinh viên ngành Thiết kế Nội thất của Trường đến học tập, thực tập, làm việc ngay tại công ty.

Bắt đầu từ năm 2021, toàn bộ sinh viên ngành Thiết kế Nội thất đang học tập tại Trường sẽ được thực tập, thực hành, làm việc tại doanh nghiệp để đảm bảo về chất lượng đào tạo, và đáp ứng các yêu cầu cần thiết về kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc mà các doanh nghiệp, công ty chuyên về Thiết kế và Thi công Nội thất trên toàn quốc đặt ra. Đồng thời góp phần hiện thực hoá định hướng liên kết Nhà trường - Doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Lâm nghiệp (hiện tại, Khoa Công nghiệp và Kiến trúc đã thực hiện rất tốt và hiệu quả phương thức tổ chức đào tạo kết hợp với doanh nghiệp cho ngành Công nghệ Chế biến lâm sản của Trường).