Với tinh thần bảo đảm hoạt động thông suốt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra, đồng thời hạn chế tập trung đông người tại đơn vị, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, ngay từ đầu tháng 3/2020, Khoa Công nghiệp và Kiến trúc, Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu Đồng đã chỉ đạo và tiến hành các cuộc họp, xử lý các công việc của khoa liên quan đến công tác quản lý đào tạo, cũng như giảng dạy trực tuyến nội dung lý thuyết một số môn học theo kế hoạch đào tạo đã được Nhà trường phê duyệt,…Trong giai đoạn này, Khoa đã ứng dụng phần mềm họp trực tuyến TranS để tổ chức các cuộc họp với các Trưởng Bộ môn, Giảng viên trong để triển khai các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tuyển sinh, công đoàn và đoàn thanh niên,…

Qua các công việc được triển khai cũng như hoạt động giảng dạy khi sử dụng phần mềm TranS cho thấy, về cơ bản các công việc của Nhà trường nói chung và của khoa nói riêng đều đã được giải quyết rất linh hoạt và đúng tiến độ.
  
Tin, ảnh: Duy Khánh, Hải Hoàn, Mạnh Tường