Căn cứ Hướng dẫn số 21-HD/ĐUPH ngày 06/02/2020 của Đảng ủy Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp về tổ chức Đại hội chi bộ của Phân hiệu tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2022. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên về việc tổ chức Đại hội chi bộ thuộc đảng bộ phận, ngày 19/02/2020 tại Phòng họp B, Nhà A2, Chi bộ Công nghiệp và Kiến trúc đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Mai Hải Châu – Phó bí thư Đảng ủy Phân hiệu và toàn thể đảng viên trong chi bộ.


Đ/c: Nguyễn Thị Thuận điều hành Đại hội


Trong buổi làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, theo đúng qui định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Đảng ủy Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp, Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất về đánh giá tình hình kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ Công nghiệp và kiến trúc nhiệm kỳ 2017-2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022.

Những nội dung thảo luận,  ý kiến đóng góp trong Báo cáo chính trị của Chi bộ: Đơn vị chủ động xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến 2030. Chú trọng công tác tuyển sinh, tuyển đủ số lượng cho 2 ngành Chế biến lâm sản và Thiết kế nội thất. Dần chuyển sang hướng đào tạo chất lượng cao. Chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Chế biến lâm sản trong thời gian tới, phấn đấu các chỉ tiêu thành công trên 80%.  Đưa các chỉ tiêu cụ thể hơn vào Nghị quyết, trong đó: về công tác bồi dưỡng đội ngũ cần chú trọng, phấn đấu nhiệm kỳ tới có cụ thể số lượng giảng viên đạt chức danh 01 GSTS, 01 PGSTS, 02 TS, 01 NCS và 03 ThS.

Đại hội đã tổng hợp, tiếp thu các ý kiến thảo luận từ Đại hội và rút kinh nghiệm cho nhiệm kì tới, qua đó Đại hội tiến hành bầu chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Sau thời gian tổ chức bầu cử và bỏ phiếu theo đúng Quy chế bầu cử trong đảng, ban hành theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Bộ chính trị. Kết quả cuối cùng Đ/c Vũ Mạnh Tường đã đạt được 100% số phiếu, với kết quả trên Đ/c Vũ Mạnh Tường đã trúng cử vào chức danh Bí thư chi bộ Công nghiệp và kiến trúc nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Mai Hải Châu - Phó bí thư Đảng uỷ Phân hiệu phát biểu chỉ đạo tại đại hội: Các đồng chí trong chi bộ cần đoàn kết, hợp tác để làm gương cho quần chúng, trong đó cần chú trọng đến việc bồi dưỡng năng lực chuyên môn để nâng cao hơn chất lượng giảng dạy. Cần khai thông các mối quan hệ với doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên được học hỏi, tiếp cận công nghệ mới, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.


Đ/c Mai Hải Châu  tặng hoa chúc mừng chi bộ tại Đại hộiTập thệ Chi bộ và Đại biểu khách mời


Thông qua báo cáo thảo luận và những phát biểu đóng góp ý kiến từ các dồng chí Đảng viên và Đại biểu, Đại hội đã rút kinh nghiệm và đề ra những phương hướng, giải pháp cụ thể cho Chi bộ trong nhiệm kỳ tới. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, Chi bộ đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 mà Chi bộ đã đề ra.

Tin, ảnh: Duy Khánh, Thúy Nga