Thực hiện Thông báo số: 172/TB-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 23/08/2019 về việc Triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ năm học 2019-2020 và Quyết định số: 1419/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 31/12/2019 về việc Thành lập hội đồng xét duyệt đề cương chuyên đề nghiên cứu khoa học sinh viên năn học 2019-2020. Khoa Công nghiệp và Kiến trúc đã tiến hành tổ chức xét duyệt đề cương chuyên đề NCKH của sinh viên năm học 2019-2020 thành công tốt đẹp.

Qua buổi bảo vệ, các tác giả cũng như nhóm báo cáo viên đã thực hiện và trình bày ngắn gọn nội dung, mục tiêu, phương pháp và kết quả dự kiến kỳ vọng sẽ đạt được nhằm phù hợp với tên từng chuyên đề. Trong đó, 100% các chuyên đề điều có ý nghĩa sáng tạo và có tính ứng dụng cao, phù hợp với mục đích sử dụng của con người. Đặc biệt các chủ trì điều có chuyên đề khác nhau đến từ các chuyên nghành thuộc Khoa công nghiệp & kiến trúc (Chế biến lâm sản; Kiến trúc cảnh quan; Thiết kế nội thất; Kỹ thuật công trình xây dựng).

Thành phần tham dự  Hội đồng xét duyệt đề cương gồm có: TS.Nguyễn Hải Hoàn: Phó Trưởng khoa (CTHĐ); ThS.Nguyễn Thị Thuận: Phó Trưởng khoa (UVTK); ThS.Đoàn Duy Khánh: Giảng viên (Ủy viên) và KS.Đỗ Minh Sáng: Giảng viên (Ủy viên) cùng các nhóm báo cáo viên, sinh viên, quý thầy cô trong Khoa và khách mời.

Mở đầu buổi xét duyệt đề cương TS Nguyễn Hải Hoàn thay mặt hội đồng KH&ĐT Phân hiệu tổ chức xét duyệt đề cương chuyên đề NCKH sinh viên năm học 201-2020 theo đúng quy chế quản lý các hoạt động KHCN của Trường ĐHLN và các quy định về công tác NCKH của Phân hiệu Trường ĐHLN.  Chủ tịch hội đồng và các thành viên hội đồng đã nghiêm túc thực hiện với những góp ý, đóng góp kinh nghiệm thực hiện chuyên môn, từ đó buổi bảo vệ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả nhất và thành công.

Sau cùng các nhóm tác giả cũng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên trong hội đồng. Đại diện các nhóm tác giả đã bày tỏ tinh thần trách nhiệm và xem đây là một trải nghiệm để thực hiện các chuyên đề tiếp theo cho các năm học tới.

Một số hình ảnh tổng hợp:


Sinh viên trình bày tóm tắt nội dung đề cương chuyên đề


Thành viên hội đồng và sinh viên tham giaSinh viên lắng nghe ý kiến đóng góp của hội đồng


Tin, ảnh: Duy Khánh, Thúy Nga