Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 có 5 bài thi, trong đó có 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Attachments:
FileFile size
Download this file (1-Toan-pdf.pdf)1-Toan-pdf.pdf1019 kB
Download this file (2-Hoa-pdf.pdf)2-Hoa-pdf.pdf970 kB
Download this file (3-Vat-ly-pdf.pdf)3-Vat-ly-pdf.pdf1032 kB
Download this file (4-Sinh-hoc-pdf.pdf)4-Sinh-hoc-pdf.pdf1138 kB
Download this file (5-Dia-Ly-pdf.pdf)5-Dia-Ly-pdf.pdf1076 kB
Download this file (6-Ngu-van-pdf.pdf)6-Ngu-van-pdf.pdf309 kB
Download this file (7-Lich-su-pdf.pdf)7-Lich-su-pdf.pdf1122 kB