Hiện nay, con đường học liên thông từ trung cấp hoặc cao đẳng lên đại học đã trở thành lựa chọn của nhiều người, ưu điểm dễ thấy khi học liên thông là người học có thể vừa đi làm vừa đi học. Sau khi ra trường, người học không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn có cả kinh nghiệm làm việc.

đại học liên thông
Sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp trong ngày nhận bằng tốt nghiệp


Học liên thông đem lại lợi ích gì?

Học liên thông giúp bản thân hoàn thiện kiến thức, kỹ năng. Vì vậy, cho dù bạn học ở trường nào thì kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp trong chương trình liên thông đều cần thiết trong việc phát triển hay lựa chọn nghề nghiệp.

Bên cạnh kiến thức và kỹ năng, bằng cấp có vai trò quan trọng trong thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt. Với tấm bằng Đại học trong tay, ứng viên có thể tự tin chinh phục nhà tuyển dụng khó tính hoặc tiếp tục học tập ở bậc cao hơn.

Học liên thông ở đâu?

Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp xây dựng chương trình đào tạo Đại học liên thông dựa trên chương trình khung của hệ chính quy,  thiết kế phù hợp với các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra.

Người học có thể tham khảo thông tin xét tuyển Đại học liên thông tại: https://vnuf2.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc/1620-thong-tin-tuyen-sinh-nam-2019.html