Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
Thứ hai
19/07
14h00' Trực tuyến TranS
ID: 0902599223
Họp bàn phương án hỗ trợ tiền nghỉ hè năm 2021 cho viên chức, lao động Ô.Hà, Ô.Tâm, Ô.Châu, Ô.Thọ, B.Thắm Ô.Nguyễn Sỹ Hà 
14h30' Trực tuyến TranS
ID: 0902599223
Họp bàn phương án hỗ trợ cho sinh viên ở trong KTX do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 Ô.Hà, Ô.Tâm, Ô.Châu, Ô.Thọ, B.Thắm, Ô.Cao Phi Long, Ô.Nguyễn Văn Phú, Ô.Khanh
15h00' Trực tuyến TranS
ID: 0902599223
Họp ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Theo QĐ số 663/QĐ-PHĐHLN-TCHC ngày 03/08/2020; B.Dương Thị Việt Hà
Thứ ba
20/07
14h00' Trực tuyến TranS
ID: 0902599223
Họp chi bộ khoa LLCT Toàn thể Đảng viên chi bộ khoa LLCT Nguyễn Thị Thu Hiền 
15h00' Trực tuyến TranS
ID: 0902599223
Họp khoa LLCT Toàn thể GV khoa LLC
16h00' Trực tuyến TranS
ID: 0902599223
Họp tổ công đoàn khoa LLCT
20h00' Trực tuyến TranS
ID: 02516514633
Họp đánh giá CBVC-LĐ cấp Phòng theo Thông báo số 96/TB-PHDHLN-TCHC Toàn thể CBVC-LĐ phòng Đào tạo Ô. Nguyễn Văn Phú 
Thứ tư
21/07 
         
Thứ năm
22/07
 14h00' Trực tuyến TranS
ID: 02516514633
Họp bàn về công tác nhân sự trường THPT Ô.Hà, Ô.Châu, Ô.Tâm, Ô.Thọ, B.Thắm, Ô.Phú, Ô.Sơn, Ô.Hậu, Ô.Lương (KHCB), B.Hiền (LLCT), Ô.C.P. Long (CTSV), B.D.T.V.Hà (NH) Ô.Nguyễn Sỹ Hà 
Thứ sáu
23/07
  14h00' Trực tuyến
Google Meet
Họp khoa CN&KT (Bình xét thi đua năm học, bình xét thi đua Công đoàn)  Toàn thể CBVC-LĐ khoa CN&KT Ô.Vũ Mạnh Tường
Thứ bảy
24/07
         
Chủ nhật
25/07