Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
Thứ hai
28/06
         
Thứ ba
29/06
14h00' Phòng họp C
Nhà A1

Họp Đảng ủy Phân hiệu

Các Đ/c trong Đảng ủy Phân hiệu Ô.Nguyễn Sỹ Hà
14h00' Trực tuyến
Trans
ID: 0904767377
Hội đồng nghiệm thu Bài giảng khoa Khoa học cơ bản Các thành viên trong hội đồng theo QĐ số 562/QĐ-PHĐHLN-ĐT ngày 04/6/2021 Chủ tịch Hội đồng
Thứ tư
30/06
8h00' Trực tuyến
Trans
ID: 0904767377
Hội đồng nghiệm thu Bài giảng khoa Tài nguyên & Môi trường Các thành viên trong hội đồng theo QĐ số 562/QĐ-PHĐHLN-ĐT ngày 04/6/2021 Chủ tịch Hội đồng
8h00'  Phòng họp C
Nhà A1 
Họp rà soát triển khai các hoạt động dịch vụ Ô.Thành; Ô.Khanh; Ô.Thọ; B.Thắm; Ô.Tâm Ô.Nguyễn Sỹ Hà 
15h00' Phòng họp B
Nhà A1
Hiệu trưởng trường ĐHLN làm việc với Lãnh đạo Phân hiệu Đồng Nai Ban Giám đốc, Chủ tịch công đoàn, Chủ tịch hội CCB, Bí thư đoàn TN, Trưởng các đơn vị (hoặc cấp phó khi cấp trưởng vắng họp có lý do) Ô.Nguyễn Sỹ Hà
Thứ năm
01/07
         
Thứ sáu
02/07
         
Thứ bảy
03/07
14h00'
Bổ sung
Phòng họp A
Nhà A1 
 Kết nạp Đảng viên mới  Đảng viên Chi bộ Chính trị và Công tác Sinh viên Đ/c Cao Phi Long 
Chủ nhật
04/07