Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
Thứ hai
07/06
14h00' Phòng 102
Nhà G2
Nghiệm thu ĐTCS: "Ứng dụng kỹ thuật Trắc Địa thực hiện quan trắc lún khu giảng đường G1 tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp".(Chủ trì ĐT: ThS. Trần Văn Nam) Theo Quyết định 563/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 04/6/2021 Chủ tịch hội đồng 
Thứ ba
08/06
9h00'
Phòng họp B
Nhà A1 
Họp triển khai công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 Phòng Đào tạo  Toàn thể CBVC phòng Đào tạo Ô.Nguyễn Văn Phú 
Thứ tư
09/06
         
Thứ năm
10/06
         
Thứ sáu
11/06
         
Thứ bảy
12/06
         
Chủ nhật
13/06
7h00' Trực tuyến
Google Meet
Bảo vệ KLTN khóa 62 Công nghệ Chế biến lâm sản - Link: meet.google.com/gue-fhsk-emk  Theo QĐ số 556/QĐ-PHĐHLN-ĐT ngày 03/6/2021  Chủ tịch hội đồng