Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
 Thứ hai
01/03 
8h00' Phòng 103
Nhà G2
Xét duyệt đề cương ĐTCS 2021 Khoa KHCB Theo QĐ số 119/QĐ-PHĐHLN-KHCN ngày 28 tháng 01 năm 2021 Chủ tịch hội đồng
14h00' Phòng 102
Nhà G2
Hội đồng sát hạch Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
GV: Bùi Thị Bích Vân
GV: Trần Thị Trâm Anh
Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC, Khoa Khoa học cơ bản) Chủ tịch hội đồng
16h00' Phòng 102
Nhà G2
Hội đồng sát hạch Giảng viên khoa Nông học
GV: Nguyễn Thị Thanh Nga
Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC, Khoa Nông học) Chủ tịch hội đồng
Thứ ba
02/03
8h00' Phòng họp B
Nhà A1
Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh 2020, tổng kết công tác truyền thông, xúc tiến tuyển sinh giai đoạn 2017 - 2020 và đề xuất một số giải pháp tuyển sinh 2021 BGĐ, Trưởng các khoa, Trưởng các phòng: Đào tạo, CT&CTSV, KHCN&HTQT, TCHC, TCKT; Bí thư đoàn thanh niên Ô.Trần Văn Chứ
10h00' Phòng 102
Nhà G2
Xét duyệt đề cương ĐTCS 2021 “Ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến năng suất chuối cấy mô (Banana Cavendish Dwarf) tạo ấp 6, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai” Theo QĐ số 148/QĐ-PHĐHLN-KHCN ngày 24 tháng 02 năm 2021 Chủ tịch hội đồng
Thứ tư
03/03 
8h00' Phòng 102
Nhà G2
Xét duyệt đề cương ĐTCS 2021 “Phát triển thương hiệu “Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai”
Chủ nhiệm ĐT: ThS. Lê Ngọc Diệp
Theo QĐ số 173 /QĐ-PHĐHLN-KHCN ngày 02 tháng 03 năm 2021 Chủ tịch hội đồng 
14h00'  Phòng 102
Nhà G2
Xét duyệt đề cương ĐTCS 2021 “Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống và sản xuất nấm Trùng thảo (Cordyceps militaris) trên giá thể tổng hợp và ký chủ nhộng tằm tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp, tỉnh Đồng Nai”
Chủ nhiệm ĐT: ThS. Đặng Thị Ngọc
Theo QĐ số 148/QĐ-PHĐHLN-KHCN ngày 24 tháng 02 năm 2021  Chủ tịch hội đồng
Thứ năm
04/03
9h00'  Phòng họp B
Nhà A2
Họp chi bộ Khoa Kinh tế tháng 3/2021 Toàn thể Đảng viên chi bộ Khoa Kinh tế Bí thư chi bộ Khoa
Thứ sáu
05/03
7h30' Phòng 102
Nhà G2
Xét duyệt đề cương ĐTCS 2021 Khoa Nông học và Phòng KHCN&HTQT Theo QĐ số 148/QĐ-PHĐHLN-KHCN ngày 24 tháng 02 năm 2021 Chủ tịch hội đồng
10h00' Phòng 103
Nhà G2
Xét duyệt đề cương ĐTCS 2021 “Đặc điểm hiện trạng và giải pháp bảo tồn quần thể loài Gõ đỏ (Afzelia xylocarpa Kurz), tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước”
Chủ trì ĐT: TS. Phạm Văn Hường
Theo QĐ số 119 /QĐ-PHĐHLN-KHCN ngày 28 tháng 01 năm 2021 Chủ tịch hội đồng
10h30' Phòng 102
Nhà G2
Xét duyệt đề cương ĐTCS 2021 “Nghiên cứu chế tạo vật liệu PSL (Parallel strand lumber) từ phế phẩm trong nhà máy chế biến gỗ” Theo QĐ số 148/QĐ-PHĐHLN-KHCN ngày 24 tháng 02 năm 2021 (Hội đồng xét duyệt trực tuyến qua Google Meet) Chủ tịch hội đồng
Thứ bảy
06/03
19h00'  Phòng họp A
Nhà A1
 Họp Chi bộ CT&CT SV thường kỳ tháng 3/2021 Toàn thể Đảng viên Chi bộ CT&CT SV  Đ/c Cao Phi Long
Chủ nhật
07/03