Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
Thứ hai
01/02
7h30' Phòng 102
Nhà G2
Xét duyệt đề cương ĐTCS 2021 Khoa KHCB Theo QĐ số 119/QĐ-PHĐHLN-KHCN ngày 28/01/2021 Chủ tịch hội đồng
10h00' Phòng họp B
Nhà A1
Họp khoa Lý luận chính trị Toàn thể CBVC–LĐ Khoa LLCT, Đoàn thanh tra theo quyết định số 49 ngày 15/1/2021 Trưởng đoàn thanh tra
Thứ ba
02/02
         
Thứ tư
03/02
         
Thứ năm
04/02
         
Thứ sáu
05/02
         
Thứ bảy
06/02
         
Chủ nhật
07/02