Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
Thứ hai
18/01
8h00'  Phòng 102
Nhà G2
Xét duyệt đề cương ĐTCS 2021 Khoa Kinh Tế Theo QĐ số 40/QĐ-PHĐHLN-KHCN ngày 13/01/2021 Chủ tịch hội đồng 
9h30' Hội trường
Nhà A3
Gặp gỡ, trao quà Tết cho Sinh viên Khoa Kinh Tế Toàn thể CBGV và Sinh viên Khoa Kinh Tế Ô.Trần Văn Hùng
Thứ ba
19/01
         
Thứ tư
20/01
         
Thứ năm
21/01
         
Thứ sáu
22/01
         
Thứ bảy
23/01
 19h00’  Phòng họp A
Nhà A1
 Họp Chi bộ CT&CT SV thường kỳ, tháng 01/2021  Toàn thể Đảng viên Chi bộ CT&CT SV Đ/c Cao Phi Long 
Chủ nhật
24/01