Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
Thứ hai
11/01
         
Thứ ba
12/01
15h30' P.101, P.102
Nhà G2
HĐ xét duyệt đề cương chuyên đề NCKH sinh viên 2020-2021 Khoa TN&MT Các thành viên theo Quyết định số 14/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 11/01/2021  Chủ tịch Hội đồng
Thứ tư
13/01
9h00' Phòng họp C
Nhà A1
Họp hội đồng xét lương tăng thêm Các thành viên trong hội đồng Ô.Nguyễn Sỹ Hà
Thứ năm
14/01
10h00' Phòng họp B
Nhà A1
Hợp tác đào tạo và nghiên cứu giữa Khoa CNKT và doanh nghiệp Toàn thể GV Khoa CNKT Ô.Vũ Mạnh Tường
 15h30'  P.101
Nhà G2
Sinh hoạt học thuật Khoa TN&MT Các thành viên theo Quyết định số 15/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 11/01/2021  Chủ tịch Hội đồng
Thứ sáu
15/01
 7h30'-
17h00'
P.101
Nhà G2 
Sinh hoạt học thuật Khoa TN&MT Các thành viên theo Quyết định số 15/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 11/01/2021  Chủ tịch Hội đồng
19h00'-
21h00'
Hội trường
Nhà A3
Họp mặt sinh viên Khoa Nông học Đại diện lãnh đạo nhà trường; Toàn thể CBGV và SV Khoa Nông học Khoa Nông học
Thứ bảy
16/01
         
Chủ nhật
17/01