Lịch họp tuần

Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
Thứ hai
22/02
14h00' Phòng họp B
Nhà A1
Họp giao ban trực tuyến Ban Giám đốc, trưởng các đơn vị, Bí thư đoàn TN, chủ tịch công đoàn  Ô. Trần Văn Chứ
Thứ ba
23/02
         
Thứ tư
24/02
14h00' Phòng 102
Nhà G2
Hội đồng sát hạch Giảng viên khoa Nông học
GV: Đặng Thị Ngọc
GV: Nguyễn Thị Thanh Nga
GV: Nguyễn Đức Huy
Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC, Khoa Nông học) Chủ tịch hội đồng
16h00' Phòng 102
Nhà G2
Hội đồng sát hạch Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
GV: Bùi Thị Bich Vân
GV: Trần Thị Trâm Anh
Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC, Khoa Khoa học cơ bản) Chủ tịch hội đồng
Thứ năm
25/02
8h00' Phòng họp C
Nhà A1
Rà soát công tác chuẩn bị triển khai kế hoạch hoạt động của phòng khám chăn nuôi, thú y Ban chủ nhiệm khoa Nông học, bộ môn chăn nuôi, thú y; Ô.Đỗ Đại Dương; Ô.Nguyễn Văn Phú; Ô.Dân; Ô.Thái Hữu Thọ; B.Đỗ Thị Thắm Ô.Nguyễn Sỹ Hà
Thứ sáu
26/02
 14h00'  Phòng 102
Nhà G2
Xét duyệt đề cương ĐTCS 2021 Khoa Lâm Học  Theo QĐ số 65/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 21/01/2021 Chủ tịch hội đồng 
Thứ bảy
27/02
         
Chủ nhật
28/02