Lịch họp tuần

Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
Thứ hai
16/08
14h00' Trrực tuyến TranS
ID: 0832409940
 Họp triển khai công tác đào tạo  BGĐ; Trưởng các phòng: Đào tạo, TCKT; Trưởng các khoa: Lâm học, Nông học, TN&MT, Kinh tế, CN&KT Ô.Mai Hải Châu 
Thứ ba
17/08
         
Thứ tư
18/08
15h00' Trrực tuyến TranS
ID: 0832409940
Rà soát công tác chuẩn bị CSVC cho trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai BGH Trường THPT LNĐN; Trưởng các phòng: QLĐT&TB, TCKT, TCHC  Ô.Nguyễn Sỹ Hà
Thứ năm
19/08
         
Thứ sáu
20/08
         
Thứ bảy
21/08
         
Chủ nhật
22/08