Lịch họp tuần

LỊCH SINH HOẠT, HỘI HỌP TUẦN TỪ  02/03/2015 ĐẾN 08/03/2015

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai

02/03

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Ba

03/03

Sáng

8h00’ Họp thống nhất giới thiệu danh sách quy hoạch Ban Giám đốc CS2 giai đoạn 2016 – 2021.

- Các đồng chí trong Đảng uỷ + Ban Giám đốc Cơ sở 2.

Phòng họp B

Ông Trần Quang Bảo

Chiều

14h00’ Họp lấy ý kiến quy hoạch Ban Giám đốc CS2 giai đoạn 2016 – 2021.

- Ban Giám đốc CS2 + Trưởng; Phó các đơn vị, đoàn thể + Ô. Hưởng.

Phòng họp B

Ông Trần Quang Bảo

Thứ Tư

04/03

Sáng

8h00’ - 8h30’ Lấy phiếu tín nhiệm rà soát quy hoạch và xây dựng quy hoạch  cán bộ chủ chốt Cơ sở 2 giai đoạn 2011 – 2015 và 2016 – 2021.

- Các đồng chí trong Đảng uỷ Cơ sở 2.

Phòng họp B

Ông Trần Quang Bảo

8h30’ - 9h00’ Lấy phiếu tín nhiệm rà soát quy hoạch và xây dựng quy hoạch  cán bộ chủ chốt Cơ sở 2 giai đoạn 2011 – 2015 và 2016 – 2021. - Các đồng chí trong Ban Giám đốc Cơ sở 2.

Chiều

 

 

 

 

Thứ Năm

05/03

Sáng

9:00' - 11:30' làm việc với Mr Sowa Bjoern - Giám đốc dự án PPP nâng cao nghề mộc của GIZ và các thành viên Công ty Hafele tại miền Nam. - Ô. Châu + CBGV ban Công nghiệp & Kiến trúc
Phòng họp B Ông Phan Duy Hưng

Chiều

 

 

 

 

Thứ Sáu

06/03

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Bảy

07/03

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ Nhật

08/03

Sáng

Chiều