Lịch họp tuần

Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
Thứ hai
30/08
         
Thứ ba
31/08
14h00' Trực tuyến
ID: 02516508777
Sát hạch giảng viên cấp trường
1. Ths. Bùi Thị Diệu Mai
2. Bs. Nguyễn Đức Huy
Các thành viên trong hội đồng:
TS. Mai Hải Châu;
Ths. Nguyễn Văn Phú;
Ths. Thái Hữu Thọ;
Ths. Dương Thị Việt Hà;
Ths. Nguyễn Thị Chuyên
Chủ tịch hội đồng
14h00' Trực tuyến
ID: 02518661033
Triển khai thực hiện nhiệm vụ Thanh tra, xác minh Thành viên đoàn Thanh tra theo QĐ số 786/ĐHLN –TCHC ngày 24-08-2021 Ô.Nguyễn Tuấn Bình
Thứ tư
01/09
9h00' Trực tuyến
ID: 02518951127
Họp khoa Nông học Toàn thể Giảng viên khoa Nông học B.Dương thị Việt Hà
19h00' Trực tuyến
ID: 02516508777
Nghiệm thu bài giảng: Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng (Tác giả: Ths. Dương Thị Việt Hà) Các thành viên trong hội đồng:
TS. Mai Hải Châu;
Ths. Nguyễn Văn Phú;
TS. Mai Văn Hào;
TS. Vũ Văn Hùng;
Ths. Trần Thị Bích Hường
Chủ tịch hội đồng
Thứ năm
02/09
    Nghỉ lễ Quốc khánh    
Thứ sáu
03/09
    Nghỉ lễ Quốc khánh    
Thứ bảy
04/09
 14h00'  Trực tuyến
Google Meet
 Hội đồng bảo vệ KLTN đợt 2 ngành Chế biến lâm sản.
Link: https://meet.google.com/tyd-wbjx-bbp
 Thành viên hội đồng theo QĐ: 791/QĐ-HĐHLN-ĐT, ngày 26/08/2021 và các cá nhân quan tâm  Chủ tịch hội đồng
Chủ nhật
05/09