Lịch họp tuần

Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
Thứ hai
26/07
15h00' Trực tuyến TranS
ID: 02516514633
Họp rà soát công tác nhân sự và điều chuyển sang trường THPT Lâm  nghiệp Đồng Nai Theo TB số 104/TB-PHĐHLN-TCHC ngày 23/07/2021 Ô.Nguyễn Sỹ Hà
Thứ ba
27/07
         
Thứ tư
28/07 
         
Thứ năm
29/07
14h00' Trực tuyến TranS
ID: 02516514633
Họp hội đồng thi đua khen thưởng cấp Phân hiệu Các thành viên trong hội đồng theo QĐ số 852/QĐ-PHĐHL-TCHC ngày 29/09/2020  Ô.Nguyễn Sỹ Hà
Thứ sáu
31/07
         
Thứ bảy
01/08
         
Chủ nhật
02/08