Học bổng - Du học

GẦN 200 TRIỆU ĐỒNG CẤP HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NĂM 2020 CỦA KHOA CÔNG NGHIỆP VÀ KIẾN TRÚC

Theo Thông báo số 02/TB-CNKT, ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Trưởng Khoa Công nghiệp và Kiến trúc, Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu Đồng Nai, Khoa Công nghiệp và Kiến trúc quyết định cấp học bổng cho sinh viên khoá 65 nhập học năm 2020 vào ngành Công nghệ Chế biến Lâm sản và ngành Thiết kế Nội thất của Khoa, gồm 60 suất học bổng cho các khoá đào tạo ngoại ngữ và tin học, trị giá lên tới gần 200 triệu đồng. Cụ thể như sau:

1. Loại học bổng
- Khoá học ngoại ngữ giao tiếp (sinh viên lựa chọn một trong hai loại ngôn ngữ là tiếng Trung hoặc tiếng Anh), thời gian 4 tháng.
- Khoá học tin học văn phòng, thời gian 4 tháng.
- Các buổi học kỹ năng mềm miễn phí do chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn giảng dạy.
2. Số lượng và giá trị học bổng
- 30 (Ba mươi) suất, trị giá 5 triệu đồng/suất cho các khoá học ngoại ngữ.
- 30 (Ba mươi) suất, trị giá 3 triệu đồng/suất cho các khoá học tin học văn phòng.
3. Điều kiện xét, hồ sơ và thời gian đăng ký
- Điều kiện xét: Xét điểm từ cao xuống thấp theo hồ sơ khi đăng ký nhập học.
- Hồ sơ đăng ký: Phiếu xác nhận vào lớp sau khi nhập học vào ngành Công nghệ Chế biến lâm sản hoặc Thiết kế Nội thất của Khoa Công nghiệp và Kiến trúc.
- Thời gian đăng ký: Theo thông báo nhận hồ sơ dự tuyển năm học 2020-2021 của Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu Đồng Nai.
Chi tiết liên hệ: Khoa Công nghiệp và Kiến trúc, Trường Đại học Lâm nghiệp, Phân hiệu Đồng Nai. Website: https://vnuf2.edu.vn/khoa/khoa-cong-nghiep-va-kien-truc.html , Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ĐT: 033 5455000 (gặp cô Trần Thị Phương Nhi).