GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

PGS. TS. VŨ MẠNH TƯỜNG

Chức vụ: Trưởng Khoa, Giảng viên cao cấp

Chuyên môn: Khoa học và Công nghệ gỗ

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 987 640 338

Văn phòng / Office: Khoa Công nghiệp và Kiến trúc

Lý lịch khoa học >>

TS. NGUYỄN HẢI HOÀN

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa, Giảng viên

Chuyên môn: Kỹ thuật xây dựng (gỗ)

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 902 090 868

Văn phòng / Office: Khoa Công nghiệp và Kiến trúc

Lý lịch khoa học >>

TS. NGUYỄN THỊ THUẬN

Chức vụ: Phó Trưởng khoa, Giảng viên

Kiêm Tổ trưởng Tổ bộ môn Thiết kế

Chuyên môn: Công nghệ Chế biến Lâm sản

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 972 841 157

Văn phòng / Office: Khoa Công nghiệp và Kiến trúc
 

ThS. NGUYỄN THỊ KIM LOAN

Chức vụ: Giảng viên - Trợ lý khoa

Chuyên môn: Công nghệ Chế biến Lâm sản

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 3656 138 458

Văn phòng / Office: Khoa Công nghiệp và Kiến trúc

NCS. ThS. HỒ MINH TÚ

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Công nghệ Chế biến Lâm sản

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 975 113 009

Văn phòng / Office: Bộ môn Công nghệ Chế biến lâm sản

Khoa Công nghiệp và Kiến trúc

TS. CHU CÔNG NGHỊ

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Công nghệ Chế biến Lâm sản

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 337263262

Văn phòng / Office: Bộ môn Công nghệ Chế biến lâm sản

Khoa Công nghiệp và Kiến trúc

KS. PHẠM THẾ MẠNH

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Kỹ thuật công trình

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 976 665 868

Văn phòng / Office: Khoa Công nghiệp và Kiến trúc

ThS. CHU TUẤN ANH

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Kỹ thuật Cơ khí Động lực

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 943 146 879

Văn phòng / Office: Bộ môn Công nghệ Chế biến lâm sản

Khoa Công nghiệp và Kiến trúc

KS. ĐỖ MINH SÁNG

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Thiết kế Nội thất

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 3696 842 867

Văn phòng / Office: Bộ môn Thiết kế

Khoa Công nghiệp và Kiến trúc

 

KS. NGUYỄN TIẾN ĐẮC QUÂN

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Thiết kế Nội thất

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 914 996 114

Văn phòng / Office: Bộ môn Thiết kế

Khoa Công nghiệp và Kiến trúc

KS. TRẦN THỊ PHƯƠNG NHI

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Thiết kế Nội thất

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 33 545 5000

Văn phòng / Office: Bộ môn Thiết kế

Khoa Công nghiệp và Kiến trúc

 

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN

GS.TS. TRẦN VĂN CHỨ

Chức vụ: Hiệu trưởng

Chuyên môn: Công nghệ Chế biến lâm sản

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 24 3 3 502 902

 

Văn phòng / Office: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

GS.TS. PHẠM VĂN CHƯƠNG

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Chuyên môn: Công nghệ Vật liệu gỗ, Compozit gỗ

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 24 3 3 725 779

 

Văn phòng / Office: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

PGS. TS. CAO QUỐC AN

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Trường

Chuyên môn: Công nghệ Hoá lâm sản

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 24 3 3 840 233

 

Văn phòng / Office: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

 

PGS. TS. VŨ HUY ĐẠI

Chức vụ: Trưởng Phòng KHCN, Cơ sở chính

Chuyên môn: Công nghệ Chế biến lâm sản

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 24 3 2 939 312

 

Văn phòng / Office: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

 

PGS. TS. HS. LÝ TUẤN TRƯỜNG

Chức vụ: Viện Trưởng Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất, Cơ sở chính

Chuyên môn: Thiết kế Nội thất, Công nghệ Chế biến lâm sản

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 24 3 2 232 052

 

Văn phòng / Office: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

 

PGS. TS. ĐẶNG VĂN HÀ

Chức vụ: Viện Trưởng Viện Kiến trúc Cảnh quan và Cây xanh Đô thị, Cơ sở chính

Chuyên môn: Lâm nghiệp đô thị

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 24 3 2 232 063

 

Văn phòng / Office: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

PGS. TS. LÊ XUÂN PHƯƠNG

Chức vụ: Phó Trưởng phòng HTQT, Cơ sở chính

Chuyên môn: Chế biến lâm sản, Vật liệu có nguồn gốc sinh học

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 24 3 3 840 233

 

Văn phòng / Office: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

TS. PHAN DUY HƯNG

Chức vụ: Phó Viện Trưởng Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất, Cơ sở chính

Chuyên môn: Chế biến lâm sản, Vật liệu có nguồn gốc sinh học

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 24 3 2 232 052

 

Văn phòng / Office: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

TS. TRỊNH HIỀN MAI

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng KT&ĐBCL, Cơ sở chính

Chuyên môn: Công nghệ Chế biến lâm sản

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 24 3 3 840 233

 

Văn phòng / Office: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

PGS. TS. TẠ THỊ PHƯƠNG HOA

Chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn, Cơ sở chính

Chuyên môn: Chế biến lâm sản

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 24 3 2 232 052

 

Văn phòng / Office: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

PGS. TS. NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

Chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn, Cơ sở chính

Chuyên môn: Chế biến lâm sản

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 24 3 2 232 052

 

Văn phòng / Office: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

TS. NGUYỄN THỊ THANH HIỀN

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Bộ môn, Cơ sở chính

Chuyên môn: Chế biến lâm sản

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 24 3 2 232 052

 

Văn phòng / Office: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

TS. NGUYỄN TRỌNG KIÊN

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm và Phát triển Công nghệ, Cơ sở chính

Chuyên môn: Chế biến lâm sản

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 24 3 2 232 052

 

Văn phòng / Office: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

TS. TỐNG THỊ PHƯỢNG

Chức vụ: Giảng viên, Cơ sở chính

Chuyên môn: Chế biến lâm sản

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 24 3 2 232 052

 

Văn phòng / Office: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

TS. NGUYỄN VĂN DIỄN

Chức vụ: Giảng viên, Cơ sở chính

Chuyên môn: Chế biến lâm sản

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 24 3 2 232 052

 

Văn phòng / Office: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

ThS. NGUYỄN THỊ YÊN

Chức vụ: Giảng viên, Cơ sở chính

Chuyên môn: Chế biến lâm sản

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 24 3 2 232 052

 

Văn phòng / Office: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG NGÀNH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

PGS. TS. ĐẶNG VĂN HÀ

Chức vụ: Viện Trưởng Viện Kiến trúc Cảnh quan và Cây xanh Đô thị, Cơ sở chính

Chuyên môn: Lâm nghiệp đô thị

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 24 3 2 232 063

 

Văn phòng / Office: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

PGS.TS. NGUYỄN THỊ YẾN

Chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn, Cơ sở chính

Chuyên môn: Lâm nghiệp đô thị

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 24 3 2 232 063

 

Văn phòng / Office: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

TS. PHẠM HOÀNG PHI

Chức vụ: Phó Viện Trưởng Viện Kiến trúc Cảnh quan và Cây xanh Đô thị, Cơ sở chính

Chuyên môn: Lâm nghiệp đô thị

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 24 3 2 232 063

 

Văn phòng / Office: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

ThS. LÊ KHÁNH LY

Chức vụ: Giảng viên, Cơ sở chính

Chuyên môn: Hình hoạ, Cơ sở văn hoá Việt Nam

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 3644 081 888

 

Văn phòng / Office: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT

 

PGS. TS. HS. LÝ TUẤN TRƯỜNG

Chức vụ: Viện Trưởng Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất, Cơ sở chính

Chuyên môn: Thiết kế Nội thất, Công nghệ Chế biến lâm sản

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 24 3 2 232 052

 

Văn phòng / Office: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

Chức vụ: Trưởng Bộ môn, Cơ sở chính

Chuyên môn: Thiết kế Nội thất, Công nghệ Chế biến lâm sản

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 24 3 2 232 052

 

Văn phòng / Office: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

ThS. HS. NGUYỄN TRỌNG THƯỞNG

Chức vụ: Giảng viên, Cơ sở chính

Chuyên môn: Hội hoạ mỹ thuật, Mỹ thuật cơ sở

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 988 311 488

 

Văn phòng / Office: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

CN. HS. NGUYỄN GIA HỒNG ĐỨC

Chức vụ: Giảng viên, Cơ sở chính

Chuyên môn: Hình hoạ, Cơ sở văn hoá Việt Nam

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 917 629 963

 

Văn phòng / Office: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
 

ThS. NGUYỄN ĐỨC BÌNH

Chức vụ: Giảng viên, Cơ sở chính

Chuyên môn: Thiết kế Nội thất

 

Thư điện tử / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại / Phone: +84 24 3 2 232 052

 

Văn phòng / Office: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội