Search

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TÀI TRỢ QUỸ KHKT

Tên tổ chức/Cá nhân Ngày ủng hộ Số tiền
Tập thể lớp K7A_LTTC_QLĐĐ_VLVH_Ninh Thuận

13/10/2019

3.000.000

Tập thể lớp K7A_LTTC_QLTNR_VLVH_Đăk Lăk

13/10/2019

4.000.000

Tập thể các lớp Khóa 20

01/09/2019

5.000.000

Tập thể lớp K60_CBLS

04/08/2019

500.000

Tập thể lớp K60_TKNT

04/08/2019

1.000.000

Tập thể lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch Kiểm lâm viên chính K3/2019_Phân hiệu

13/07/2019

1.000.000

Tập thể lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch Kiểm lâm viên chính K2/2019_Lâm Đồng

15/06/2019

5.000.000

Chị Linh đại diện tập thể khóa K19

17/08/2019

1.000.000

Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Thảo Nguyên Xanh

11/05/2019

10.000.000

Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp La Ngà

11/05/2019

10.000.000

Tập thể lớp K6B_LTTC_QLTNR_ Phân hiệu

12/05/2019

5.000.000

Lớp Cao học khóa K24B (Kỹ thuật Cơ khí; Lâm học; Quản lý Kinh tế và QLTNR)

27/04/2019

5.000.000

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch KLV - KLV Trung cấp K1_2019_Phân hiệu

26/04/2019

2.550.000

Tập thể lớp Kiểm lâm 15_VLVH_Bắc Bình

02/03/2019

1.000.000

Tập thể lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch Kiểm lâm viên khóa K5/2018

19/01/2019

5.000.000

Tập thể lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch KLV khóa K6

22/11/2018

2.000.000

Tập thể lớp K6B1_LTTC_QLTNR_Đà Lạt

02/12/2018

2.000.000

Tập thể lớp K6B1_LTTC_QLĐĐ_Trà Vinh

02/12/2018

2.000.000

Tập thể lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm lâm viên K4/2018_Phân hiệu

17/11/2018

4.000.000

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch KLV và KLV Trung cấp tại Easo – Đăk Lăk

21/09/2018

2.000.000

Tập thể lớp K6A&B ngành QLĐĐ tại Đăk Nông

23/09/2018

2.000.000

Tập thể lớp K6A&B ngành Kinh tế tại Đăk Nông

23/09/2018

1.000.000

Tập thể lớp K6A&B ngành QLĐĐ tại Đăk Lăk

22/09/2018

2.000.000

Tập thể lớp Cao học các khóa K23; K24 ngành Kỹ thuật Cơ khí; Lâm học; Quản lý kinh tế; QLTNR tại Phân hiệu

07/10/2018

5.000.000

Tập thể lớp K9B_QLTNR_Phân hiệu

15/09/2018

2.000.000

Tập thể lớp K9B_QTKD_Phân hiệu

15/09/2018

1.000.000

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Quỳnh Lâm

05/09/2018

5.000.000

Tập thể lớp Sư phạm hạng III Phân hiệu Trường ĐHLN

05/09/2018

9.133.000

Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu

05/09/2018

15.000.000

Tập thể cựu HSSV Khóa/ngành (LS27II; KT26III; KT27II; KL3III; KL4II và TT1II)

18/08/2018

10.000.000

Sinh viên Nguyễn Trọng Ân, Lớp K59E_QLĐĐ

17/07/2018

4.000.000

Tập thể lớp C04_QLTNR

17/07/2018

900.000

Tập thể lớp K59H_QLTNR

17/07/2018

1.000.000

Tập thể lớp K59D_KHMT

17/07/2018

1.250.000

Tập thể lớp K59G_KT

17/07/2018

500.000

Tập thể lớp K59G_QLĐĐ

17/07/2018

1.000.000

Tập thể lớp Cao học Quản lý Kinh tế K23B; Kinh tế Nông nghiệp K23A và Kỹ thuật Cơ khí K23A, B học tại Phân hiệu

19/05/2018

5.000.000

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch Kiểm lâm viên K2/2018 tại Phân hiệu

22/06/2018

3.000.000

Tập thể lớp K5B_LTTC_QLĐĐ_PH

10/06/2018

5.000.000

Tập thể lớp K3_LTCĐ_Kế toán_PH

10/06/2018

3.000.000

Tập thể lớp K5_LTTC_QLTNR_PH

10/06/2018

3.000.000

Tập thể lớp K5_LTTC_Kế toán_PH

10/06/2018

2.000.000

Tập thể lớp K3_LTCĐ_QLĐĐ_PH

10/06/2018

2.000.000