Giám Đốc
NCS. ThS. Lê Hồng Việt

Phone: 0982.426.113
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Chuyên viên
CN. Đào Thị Phương Nhung

Phone: 0986.388.135
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG - KIÊM GIẢNG:

TT

Họ và tên

Tên đơn vị công tác

Lĩnh vực chuyên môn giảng dạy

1

PGS.TS. Trần Quang Bảo

Trường ĐH Lâm nghiệp

GIS viễn thám

2

TS. Lã Nguyên Khang

Viện sinh thái rừng và môi trường - Trường ĐHLN

Quản lý rừng bền vững

3

TS. Lê Sỹ Doanh

Viện sinh thái rừng và môi trường - Trường ĐHLN

GIS viễn thám

4

ThS. Phạm Văn Duẩn

Viện sinh thái rừng và môi trường - Trường ĐHLN

GIS viễn thám

5

ThS. Nguyễn Văn Thị

Viện sinh thái rừng và môi trường - Trường ĐHLN

GIS viễn thám

6

TS. Nguyễn Văn Quý

Khoa Lâm học

Quản lý BVR và PCCCR

7

TS. Vũ Thu Hương

 Phân hiệu ĐH Lâm nghiệp

Kinh tế

8

TS.Mai Hải Châu

 Phân hiệu ĐH Lâm nghiệp

Bảo vệ thực vật

9

T.S Phạm Văn Hường

Khoa Nông học

Quản lý BVR và PCCCR

10

ThS. Trần Thị Hương

Khoa Nông học

Bảo vệ thực vật

11

ThS. Nguyễn Thị Chuyên

Khoa Nông học

Chăn nuôi - Thú y

12

TS. Nguyễn Thị Hà

Khoa TN & MT

GIS viễn thám

13

T.S Kiều Mạnh Hưởng

Khoa TN & MT

Bảo tồn động thực vật hoang dã

14

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

Khoa TN & MT

Phòng cháy chữa cháy rừng

15

TS. Đinh Thị Đào

Khoa TN & MT

Động vật rừng

16

TS. Đặng Việt Hùng

Khoa TN & MT

Thực vật rừng

17

ThS. Nguyễn Viết Đoàn

Khoa TN & MT

Bảo tồn động thực vật hoang dã

18

ThS.Văn Nữ Thái Thiên

Khoa TN & MT

Bảo vệ môi trường

19

ThS.Nguyễn Thị Thu Hiền

Khoa lý luận chính trị

Nhà nước và Pháp luật

10

ThS.Nguyễn Thị Thu Trang

Khoa lý luận chính trị

Nhà nước và Pháp luật

21

ThS.Nguyễn Tiến Dũng

Khoa lý luận chính trị

Nhà nước, Pháp luật

22

ThS.Cao Phi Long

Phòng Công tác CT-HSSV

Pháp luật Lâm nghiệp

23

ThS. Lê Hồng Việt

Trung tâm Kiểm lâm

Pháp luật Lâm nghiệp

24

KS. Võ Minh Hoàn

Trung tâm Kiểm lâm

GIS viễn thám

26

ThS. Phạm Văn Sỹ

CV phòng CT-CTHSSV

Kỹ năng soạn thảo văn bản

27

ThS. Nguyễn Xuân Hùng

Khoa Lâm học

Điều tra quy hoạch rừng

28

TS. Nguyễn Thanh Tuấn

Khoa Lâm học

Điều tra quy hoạch rừng

29

ThS. Phan Trọng Thế

Khoa Lâm học

Pháp luật Đât đai

30

ThS.Nguyễn Văn Việt

Khoa Lâm học

Điều tra rừng

31

ThS.Nguyễn Thị Hiếu

Khoa Lâm học

Giống cây rừng

32

ThS. Vũ Thị Lan

Phân hiệu Trường ĐHLN

Các kỹ năng

33

TS. Đinh Quang Tuyến

Phòng KHCN&HTQT

Trồng trọt

34

ThS. Nguyễn Thị Mai

Phòng KHCN & HTQT

Trồng trọt

35

ThS.Trần Thị Bích Hường

Khoa Nông học

Khoa học Cây trồng

36

TS. Đào Thị Thùy Dương

Phòng KHCN & HTQT

Khoa học Cây trồng

37

TS. Vũ Văn Hùng

Khoa Nông học

Bảo vệ thực vật

38

ThS.Phạm Thị Nguyệt

Khoa Nông học

Bảo vệ thực vật

39

ThS.Dương Thị Việt Hà

Khoa Nông học

Bảo vệ thực vật

40

ThS.Nguyễn Thị Thanh Nga

Khoa Nông học

Công nghệ sinh học

41

TS. Lê Văn Long

Phòng khảo thí ĐB chất lượng

Động vật rừng

42

TS. Nguyễn Văn Thành

Khoa Lâm học

Nông Lâm kết hợp

43

ThS. Hoàng Thị Dung

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Trường ĐHLN

Kinh tế

44

TS. Nguyễn Như Bằng

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Trường ĐHLN

Kinh tế

45

TS. Đào Lan Phương

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Trường ĐHLN

 Tài chính - ngân hàng

46

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Trường ĐHLN

Pháp luật

47

ThS. Võ Mai Anh

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Trường ĐHLN

Pháp luật

48

TS. Phạm Thị Huế

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Trường ĐHLN

Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh

49

ThS. Nguyễn Thu Trang

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Trường ĐHLN

Pháp luật

50

ThS. Nguyễn Thị Tiến

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Trường ĐHLN

Pháp luật

I. Giám đốc Trung tâm

1/ Trách nhiệm:

- Giám đốc Trung tâm ĐTBDCCKL Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân hiệu và trước pháp luật về mọi họat động của Trung tâm ĐTBDCCKL.

- Xây dựng đề án phát triển Trung tâm, đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc Phân hiệu phê duyệt theo Khoản 4 Điều 12 của Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Phân hiệu.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức Kiểm lâm trình Giám đốc Phân hiệu phê duyệt và tổ chức thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch được duyệt.

- Tổ chức phân công Chỉ đạo điều hành, kiểm tra các giảng viên, giáo viên thuộc Trung tâm, thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ ,quản lý học viên, biên soạn giáo trình tài liệu giảng dạy, quản lý chất lượng chuyên môn các môn học được giao như một ban chuyên môn.

- Tổ chức phân công Chỉ đạo điều hành, kiểm tra các nhân viên việc quản lý sử dụng cơ sở vật chất được giao, đảm bảo việc phục vụ và họat động dịch vụ có hiệu quả.

- Chủ trì và phối hợp việc tiếp nhận học viên, thực hiện việc khai giảng, tổ chức đào tạo bồi dưỡng và tổng kết, bế giảng lớp học.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định của Giám đốc Phân hiệu và quy định của pháp luật.

2/ Nhiệm vụ:

- Phụ trách chung công tác của TT

- Xây dựng qui chế hoạt động, chiến lược phát triển Trung tâm phù hợp với Chiến lược phát triển nhà trường.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng CCKL.

- Tổ chức các hoạt động về đào tạo, bồi dưỡng CCKL

- Lập kế hoạch và mời các giảng viên, giáo viên, các chuyên gia tham gia giảng dạy tại Trung tâm.

- Chủ trì tổ chức hoạt động dịch vụ, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng công chức kiểm lâm và cán bộ quản lý bảo vệ rừng, chủ rừng theo quy định của pháp luật và thep phân cấp của nhà trường

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ của TT.
- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng  của Trung tâm

- Kiêm giảng bậc Đại học, Trung cấp.

3/ Quyền hạn:

- Quản lý chuyên môn về các môn học chuyên môn nghiệp vụ của ngành kiểm lâm được giao như một ban chuyên môn.

- Chủ động tổ chức điều hành và phối hợp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức Kiểm lâm theo kế hoạch được Giám đốc duyệt.

- Ký thông báo mở lớp, triệu tập học viên sau khi thống nhất chủ trương của Giám đốc Phân hiệu và chuẩn bị đủ điều kiện để mở lớp.

- Được thừa lệnh ký kết các văn bản, hợp đồng liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ, hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng công chức Kiểm lâm sau khi được Giám đốc Phân hiệu chấp thuận đề nghị bằng văn bản hoặc qua điện thoại.
- Ký Giấy chứng nhận trong trường hợp được Giám đốc Phân hiệu ủy quyền.

- Ký xác nhận giấy đi đường và xác nhận thời gian học tập bồi dưỡng cho học viên về một số kỹ năng chuyên môn không thuộc chương trình đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.

- Ký thừa ủy quyền các văn bản theo phân cấp cho ban chuyên môn và theo quy chế hiện hành.

- Được thu chi, giao nộp tài chính về hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo quy định của Giám đốc Phân hiệu.


II. Trách nhiệm và quyền hạn của cán bộ, nhân viên Trung tâm:

- Soạn thảo các văn bản liên quan đến chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCKL; dự thảo quyết định và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Trung tâm.

- Thực hiện công tác tuyển sinh, tiếp sinh, quản lý các lớp do trung tâm chủ trì tổ chức.

- Quản lý sổ cấp chứng chỉ, chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Lưu giữ tất cả các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, báo cáo, các văn bản khác của trung tâm và chịu sự kiểm tra của cấp có thẩm quyền.

- Tổng hợp các văn bản đến và đi, tổng hợp danh sách đăng ký học viên tham gia học các  lớp Bồi dưỡng của các đơn vị gửi về.

- Nhận các thông tin trên Web của trung tâm. Đưa tin tức lên trang Web của trung tâm.