Đơn vị anh hùng lao động | Mã trường: LNS | E-mail | Văn bản | Liên hệ

Thông Tin Liên Hệ In

Cơ sở 2 - Trường Đại học Lâm nghiệp | Vietnam Forestry University - Dongnai Branch
Thị trấn Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Tỉnh Đồng nai.
Tel: (0613) 866 242 - (0613) 922 254 | Fax: (0613) 866 242 - (0613) 864 265

ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

BAN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

0618.661.033

BAN ĐÀO TẠO

0613.922.254

BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

0613.864.256

BAN CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

0618.951.127

BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

0618.614.881

BAN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

0612.689.308

BAN NÔNG LÂM

0618.661.024

BAN KINH TẾ

0618.951.138

BAN KHOA HỌC CƠ BẢN

0618.951.139

BAN QUẢN LÝ TNR & MT

0618.951.140

TRUNG TÂM THÔNG TIN NGOẠI NGỮ

0618.951.441

TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

0618.661.914

TRUNG TÂM SẢN XUẤT & DỊCH VỤ

0612.689.309

TRUNG TÂM KIỂM LÂM

0618.951.140

TỔ KHẢO THÍ

0618.614.882

bantchc@vfu2.edu.vn

bandt@vfu2.edu.vn

bantckt@vfu2.edu.vn

bancthssv@vfu2.edu.vn

bankhcn@vfu2.edu.vn

banllct@vfu2.edu.vn

bannl@vfu2.edu.vn

bankt@vfu2.edu.vn

bankhcb@vfu2.edu.vn

banqltnr@vfu2.edu.vn

ttttnn@vfu2.edu.vn

tttn@vfu2.edu.vn

ttsxdv@vfu2.edu.vn

ttkl@vfu2.edu.vn

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE