Đơn vị anh hùng lao động | Mã trường: LNS | E-mail | Văn bản | Lịch họp tuần | Liên hệ

Chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2014

Thông Tin Liên Hệ In

ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

CƠ SỞ 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

BỘ PHẬN TUYỂN SINH

0616.525.254

Thị Trấn Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Tỉnh Đồng Nai.
Tel: (0613) 866 242 - (0613) 922 254 | Fax: (0613) 866 242 - (0613) 864 265

BAN ĐÀO TẠO

0613.922.254

BAN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

0618.661.033

BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

0613.864.256

BAN CHÍNH TRỊ & CÔNG TÁC HSSV

0618.951.127

BAN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

0618.614.881

BAN KHẢO THÍ

0618.614.882

BAN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

0612.689.308

BAN NÔNG LÂM

0618.661.024

BAN KINH TẾ

0618.951.138

BAN CÔNG NGHIỆP & KIẾN TRÚC

0618.614.881

BAN KHOA HỌC CƠ BẢN

0618.951.139

BAN QUẢN LÝ TNR & MT

0618.951.140

TT. THÔNG TIN & NGOẠI NGỮ

0618.951.441

TT. THỰC NGHIỆM & PTCN

0618.661.914

TT. SẢN XUẤT DỊCH VỤ

0612.689.309

TT. ĐÀO TẠO & BDCC KIỂM LÂM

0618.951.140