Tiến tới kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2014)

Thông Tin Liên Hệ In

Cơ sở 2 - Trường Đại học Lâm nghiệp | Vietnam Forestry University - Dongnai Branch
Thị trấn Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Tỉnh Đồng nai.
Tel: (0613) 866 242 - (0613) 922 254 | Fax: (0613) 866 242 - (0613) 864 265

ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

E-MAIL

BAN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

0618.661.033

bantchc@vfu2.edu.vn

BAN ĐÀO TẠO

0613.922.254

bandt@vfu2.edu.vn

BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

0613.864.256

bantckt@vfu2.edu.vn

BAN CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

0618.951.127

bancthssv@vfu2.edu.vn

BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

0618.614.881

bankhcn@vfu2.edu.vn

BAN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

0612.689.308

banllct@vfu2.edu.vn

BAN NÔNG LÂM

0618.661.024

bannl@vfu2.edu.vn

BAN KINH TẾ

0618.951.138

bankt@vfu2.edu.vn

BAN KHOA HỌC CƠ BẢN

0618.951.139

bankhcb@vfu2.edu.vn

BAN QUẢN LÝ TNR & MT

0618.951.140

banqltnr@vfu2.edu.vn

TRUNG TÂM THÔNG TIN NGOẠI NGỮ

0618.951.441

ttttnn@vfu2.edu.vn

TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

0618.661.914

tttn@vfu2.edu.vn

TRUNG TÂM SẢN XUẤT & DỊCH VỤ

0612.689.309

ttsxdv@vfu2.edu.vn

TRUNG TÂM KIỂM LÂM

0618.951.140

ttkl@vfu2.edu.vn

TỔ KHẢO THÍ

0618.614.882

khaothi@vfu2.edu.vn

bantchc@vfu2.edu.vn

bandt@vfu2.edu.vn

bantckt@vfu2.edu.vn

bancthssv@vfu2.edu.vn

bankhcn@vfu2.edu.vn

banllct@vfu2.edu.vn

bannl@vfu2.edu.vn

bankt@vfu2.edu.vn

bankhcb@vfu2.edu.vn

banqltnr@vfu2.edu.vn

ttttnn@vfu2.edu.vn

tttn@vfu2.edu.vn

ttsxdv@vfu2.edu.vn

ttkl@vfu2.edu.vn

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE