Đơn vị anh hùng lao động | Mã trường: LNS | E-mail | Văn bản | Liên hệ

Thông Tin Liên Hệ In

ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

Trường Đại học Lâm nghiệp - Cơ sở 2
Thị trấn Trảng Bom - Huyện Trảng Bom - Tỉnh Đồng nai.
Tel: (0613) 866 242 - (0613) 922 254 | Fax: (0613) 866 242 - (0613) 864 265

BAN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

0618.661.033

BAN ĐÀO TẠO

0613.922.254

BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

0613.864.256

BAN CHÍNH TRỊ & CÔNG TÁC HSSV

0618.951.127

BAN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

0618.614.881

BAN KHẢO THÍ 0618.614.882

BAN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

0612.689.308

BAN NÔNG LÂM

0618.661.024

BAN KINH TẾ

0618.951.138

BAN CÔNG NGHIỆP & KIẾN TRÚC 0618.614.881

BAN KHOA HỌC CƠ BẢN

0618.951.139

BAN QUẢN LÝ TNR & MT

0618.951.140

TRUNG TÂM THÔNG TIN & NGOẠI NGỮ

0618.951.441

TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM & PTCN

0618.661.914

TRUNG TÂM SẢN XUẤT & DỊCH VỤ

0612.689.309

TRUNG TÂM KIỂM LÂM

0618.951.140

bantchc@vfu2.edu.vn

bandt@vfu2.edu.vn

bantckt@vfu2.edu.vn

bancthssv@vfu2.edu.vn

bankhcn@vfu2.edu.vn

banllct@vfu2.edu.vn

bannl@vfu2.edu.vn

bankt@vfu2.edu.vn

bankhcb@vfu2.edu.vn

banqltnr@vfu2.edu.vn

ttttnn@vfu2.edu.vn

tttn@vfu2.edu.vn

ttsxdv@vfu2.edu.vn

ttkl@vfu2.edu.vn

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE